โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอำลาสถาบันนักเรียน ช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

นางชุติมา ภักดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6 ดำนเนิการประชุมครูคณะกรรมการ
จัดงานวันอำลาสถาบันนักเรียนช่วงชั้น ป.6ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสฯที่ 15 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8438 IMG_8424 IMG_8425 IMG_8426 IMG_8427 IMG_8428 IMG_8430 IMG_8431 IMG_8432 IMG_8436 IMG_8437 IMG_8439 IMG_8440 IMG_8441 IMG_8442 IMG_8443 IMG_8444 IMG_8445 IMG_8447 IMG_8449 IMG_8450 IMG_8451 IMG_8452 IMG_8453 IMG_8454 IMG_8455 IMG_8456 IMG_8457 IMG_8458 IMG_8461

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง