โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6 โครงการ Mini English Program ปีการศึกษา 2559

คณะครูและนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) โรงเรียนอนุบาลตรังจัดกิจกรรม
วันอำลาสถาบันแก่นักเรียนชั้น ป.6ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2560

>>คลิกชมภาพอำลาสถาบันป.6 MEP ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8267 IMG_8274IMG_8200 IMG_8207 IMG_8209 IMG_8210 IMG_8213 IMG_8216 IMG_8218 IMG_8220 IMG_8221 IMG_8227 IMG_8228 IMG_8229 IMG_8230 IMG_8231 IMG_8232 IMG_8233 IMG_8234 IMG_8247 IMG_8248 IMG_8252 IMG_8253 IMG_8255 IMG_8258 IMG_8271 IMG_8274 IMG_8276 IMG_8277 IMG_8287 IMG_8290 IMG_8291 IMG_8293 IMG_8295 IMG_8296 IMG_8298 IMG_8301 IMG_8302 IMG_8308 IMG_8310 IMG_8311 IMG_8312 IMG_8318 IMG_8320 IMG_8322 IMG_8324 IMG_8330 IMG_8332 IMG_8334 IMG_8344 IMG_8345  IMG_8355

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง