ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเทศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเทศ

ใบสมัคร

 

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา