โรงเรียนบ้านปะเหลียน จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

วันที่  16  มีนาคม  2560  โรงเรียนบ้านปะเหลียน  ได้จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้  OBEC Active Learning Camp โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้

-  ระดับ ป.1-3   ค่ายศิลปะ

- ระดับ ป.4-6    ค่ายกีฬา  และทักษะชีวิต

- ระดับ ม.1-3    ค่ายจิตอาสาเพื่อพ่อ  ณ น้ำตกโตนเต๊ะ1489706636774 1489707598692 1489707614116 1489707642374

20170316_083903 20170316_084057 20170316_084118 20170316_084404 20170316_084647 20170316_084727 20170316_084746 20170316_084952 20170316_085341 1489708189913 14897082086811489708155704

14897081309151489708162660 1489708164246 1489708173410 1489708175149 1489708384656 1489708393057 1489708406508

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน