โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาชั้นปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เวที
อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมพิธีมอบเกียรตินักเรียนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7710 IMG_7720 IMG_7722 IMG_7723 IMG_7724 IMG_7729 IMG_7739 IMG_7740 IMG_7742 IMG_7756 IMG_7757 IMG_7797 IMG_7802 IMG_7804 IMG_7808 IMG_7813 IMG_7816 IMG_7819 IMG_7823 IMG_7824IMG_7619 IMG_7620 IMG_7621 IMG_7622 IMG_7623 IMG_7624 IMG_7626 IMG_7628 IMG_7630 IMG_7631
IMG_7633 IMG_7637 IMG_7638 IMG_7639 IMG_7640 IMG_7641 IMG_7642 IMG_7643
IMG_7647 IMG_7649IMG_7973
IMG_7651IMG_7605IMG_8143 IMG_8145 IMG_8147 IMG_8149 IMG_8150 IMG_8151
IMG_8152 IMG_8155IMG_8156
IMG_8158IMG_7632 IMG_8157IMG_8153IMG_8154IMG_8160IMG_8159
IMG_8161IMG_8167IMG_8171
IMG_8166 IMG_8169 IMG_8163IMG_8170 IMG_8181 IMG_8184 IMG_8187 IMG_8189 IMG_8190 IMG_8193 IMG_8194IMG_7579IMG_8002 IMG_8012 IMG_8021 IMG_8027 IMG_8033 IMG_8037 IMG_8043 IMG_8047 IMG_8066 IMG_8070 IMG_8082 IMG_8096 IMG_8097 IMG_8104 IMG_8109 IMG_8110 IMG_8114 IMG_8115 IMG_8118 IMG_8119 IMG_8125 IMG_8128 IMG_8129 IMG_8132 IMG_8133 IMG_8134 IMG_8135 IMG_7654 IMG_7655 IMG_7656 IMG_7661 IMG_7664 IMG_7665 IMG_7666 IMG_7670 IMG_7672 IMG_7675 IMG_7676 IMG_7679 IMG_7680 IMG_7681 IMG_7682 IMG_7683 IMG_7684 IMG_7685 IMG_7690 IMG_7692 IMG_7693

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง