ดาวน์โหลดเอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)- ฉบับย่อ
การหาร
การคูณ
การบวก
การลบ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน