ขอเชิญชวนเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต"  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2560

kornkanok

About kornkanok