ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ายูเนสโก ได้มีหนังสือแจ้งเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)  ประจำปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค  ๗ สาขา ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน,การออกแบบ,ภาพยนตร์,อาหาร,วรรณกรรม,สื่อศิลปะ,และดนตรี   เป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications   จัดส่งมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐

 

kornkanok

About kornkanok