โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นป.2 ป.4 และป.5 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการทดสอบข้อสอบมราตรฐานกลาง ชั้น ป.2ป.4 และชั้น ป. 5 ปีการศึกษา 2559
ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการทดสอบทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7393 IMG_7395 IMG_7396 IMG_7397IMG_7391 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7457 IMG_7458 IMG_7461 IMG_7464 IMG_7466 IMG_7467IMG_7406 IMG_7408 IMG_7409 IMG_7410 IMG_7412 IMG_7413 IMG_7416 IMG_7418 IMG_7421 IMG_7423 IMG_7437 IMG_7439 IMG_7441 IMG_7442 IMG_7448 IMG_7449 IMG_7452 IMG_7454 IMG_7459 IMG_7463 IMG_7468 IMG_7469 IMG_7471 IMG_7473 IMG_7474 IMG_7476 IMG_7503 IMG_7505 IMG_7506 IMG_7507 IMG_7508 IMG_7509 IMG_7510 IMG_7511 IMG_7515 IMG_7516 IMG_7518 IMG_7519 IMG_7520 IMG_7521 IMG_7522 IMG_7523 IMG_7524 IMG_7526 IMG_7528 IMG_7530

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง