รายงานความคืบหน้าการเข้าดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

ตามที่ ให้โรงเรียนเข้าดำเนินงานในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลรับจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นั้น  สพป.ตรัง เขต 1 ได้เข้าตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน    ตามเอกสารที่แนบดังนี้คลิ๊กรายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน 13 มี.ค.60

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

About นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ