โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 2″

ขอความร่วมมือ ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จัดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมภาคฤดูร้อน สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 2  ภายในวันที่  16 มีนาคม 2560 รายละเอียดตาม แบบแจ้งรายชื่อฟุตบอลหญิง ดังแนบนี้

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น