60 :40 การบันทึกคะแนนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน

(เพิ่มเติม) รูปแบบสัดส่วน 60:40 สำหรับ(บาง)โรงเรียน

ในการบันทึกคะแนนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.2

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.4

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.5

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ม.1

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ม.2

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1