แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (17 โรงเรียน)

กรุณาส่งแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ด้วยแผ่นCD หรือส่งผ่านอีเมลล์ watpontest@gmail.com

ในเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2560 ด้วย

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1