มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุทกภัย

นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ 8 มีนาคม 2560
IMG_5185_resize IMG_5180_resize IMG_5178_resize IMG_5172_resize IMG_5170_resize IMG_5169_resize IMG_5166_resize IMG_5165_resize IMG_5159_resize IMG_5158_resize IMG_5155_resize IMG_5146_resize IMG_5142_resize IMG_5141_resize IMG_5135_resize IMG_5134_resize IMG_5133_resize IMG_5130_resize IMG_5129_resize IMG_5127_resize IMG_5126_resize

kornkanok

About kornkanok