สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีมติเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.โรงเรียนม่วงดำราษฏร์สามัคคี รวมกับโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนม่วงดำราษฏร์สามัคคี เป็นโรงเรียนมารวม

2.โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ รวมกับโรงเรียนท่าแสงวิทยายน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนท่าแสงวิทยายนเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมารวม

3.โรงเรียนโคกดอนวิทยานุกูลรวม กับโรงเรียนท่าแสงวิทยายน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนท่าแสงวิทยายนเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนโคกดอนวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมารวม

4.โรงเรียนเขื่อนภูมิพลรวม กับโรงเรียนหนองแสงราษฏร์พัฒนา อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนหนองแสงราษฏร์พัฒนาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล เป็นโรงเรียนมารวม

5.โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ รวมกับโรงเรียนชุมชนแก้งดำวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนชุมชนแก้งดำวิทยาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนมารวม

6.โรงเรียนคำแคนวิทยา รวมกับโรงเรียนชุมชนแก้งดำวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน

โดยโรงเรียนชุมชนแก้งดำวิทยาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนคำแคนวิทยา เป็นโรงเรียนมารวม

แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน

About แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน