สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนวัดตลาด ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.โรงเรียนวัดเขียนลาย ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.โรงเรียนวัดดอนกลาง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.โรงเรียนวัดกระโจมทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.โรงเรียนวัดสามบัณฑิต ตำบลบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน

About แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน