พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่ม 40

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธิอัญเชิญสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่ม 40 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ตรัง-ศรีตรัง เพื่อมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขต จำนวน 78 โรง ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 6 มีนาคม 2560
IMG_4969_resize IMG_4977_resize IMG_4979_resize IMG_4980_resize IMG_4982_resize IMG_4985_resize IMG_4987_resize IMG_4999_resize IMG_5003_resize IMG_5004_resize IMG_5006_resize IMG_5007_resize IMG_5009_resize IMG_5011_resize IMG_5013_resize IMG_5014_resize IMG_5018_resize IMG_5026_resize IMG_5032_resize IMG_5034_resize IMG_5037_resize IMG_5038_resize IMG_5040_resize IMG_5042_resize IMG_5043_resize IMG_5045_resize IMG_5047_resize IMG_5050_resize IMG_5051_resize IMG_5052_resize IMG_5053_resize IMG_5055_resize IMG_5057_resize IMG_5060_resize IMG_5064_resize

kornkanok

About kornkanok