กิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่าน ประจำปี 2560

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
IMG_4827_resize IMG_4828_resize IMG_4831_resize IMG_4832_resize IMG_4834_resize IMG_4835_resize IMG_4836_resize IMG_4837_resize IMG_4838_resize IMG_4839_resize IMG_4841_resize IMG_4843_resize IMG_4844_resize IMG_4847_resize IMG_4848_resize IMG_4850_resize IMG_4851_resize IMG_4853_resize IMG_4856_resize IMG_4858_resize IMG_4859_resize IMG_4860_resize IMG_4861_resize IMG_4862_resize IMG_4863_resize IMG_4864_resize IMG_4865_resize IMG_4867_resize IMG_4868_resize IMG_4870_resize IMG_4872_resize IMG_4873_resize IMG_4875_resize IMG_4876_resize IMG_4877_resize IMG_4881_resize IMG_4883_resize IMG_4884_resize IMG_4885_resize IMG_4886_resize IMG_4888_resize IMG_4889_resize IMG_4890_resize IMG_4891_resize IMG_4892_resize IMG_4894_resize IMG_4896_resize

 

kornkanok

About kornkanok