ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเมาส์ดาวโหลดประกาศรับสมัครนักเรียนป.1 MEPที่นี่ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้น ป.1
ประจำปีการศึกษา 2560

           ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง จ.ตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์ข้างล่างนี้

>>คลิกเมาส์ดาวโหลดประกาศรับสมัครนักเรียนป.1 MEPที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง