ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรียนบ้านลำแคลง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ เพื่อพบปะเพื่อนครู มอบนโยบาย สอบถามปัญหาเพื่อหาแนวทาแก้ไข ได้ตระหนักจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน ให้ความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐
IMG_4008_resize IMG_4011_resize IMG_4012_resize IMG_4015_resize IMG_4016_resize IMG_4018_resize IMG_4019_resize IMG_4022_resize IMG_4023_resize IMG_4025_resize IMG_4026_resize IMG_4027_resize IMG_4029_resize IMG_4030_resize IMG_4031_resize IMG_4032_resize IMG_4033_resize IMG_4034_resize IMG_4035_resize IMG_4036_resize IMG_4037_resize IMG_4038_resize IMG_4039_resize IMG_4040_resize IMG_4042_resize IMG_4043_resize IMG_4045_resize IMG_4046_resize IMG_4047_resize IMG_4048_resize IMG_4049_resize IMG_4052_resize

kornkanok

About kornkanok