กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ร.ร.บ้านควนปริง

วันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านควนปริงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของครู บุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง ในช่วงเวลา 15.00-16.30 น.

 

About นายปรมินทร์ ประดู่ โรงเรียนบ้านควนปริง