โรงเรียนอนุบาลตรังคณะกรรมตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการตรวจรับ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559 มาดำเนินการตรวจรับ
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
>>คลิกชมภาพการตรวจรับระบบคอมฯทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8392IMG_8380 IMG_8381 IMG_8382 IMG_8383 IMG_8384 IMG_8386 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8389 IMG_8390 IMG_8393 IMG_8394 IMG_8395 IMG_8396 IMG_8397 IMG_8398 IMG_8399 IMG_8400 IMG_8404 IMG_8406 IMG_8408 IMG_8409 IMG_8410 IMG_8411 IMG_8413 IMG_8416 IMG_8417 IMG_8423 IMG_8385

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง