เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม ให้ไปรับแผ่น CD ข้อมูล โครงการ

ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียน  ทุกกลุ่ม ให้ไปรับแผ่น  CD  ข้อมูล โครงการ  ที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2560   และส่งโครงการให้กับ สพป.ตรัง เขต 1 ในวันที่  13 มกราคม 2560

แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน

About แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน