บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้าง

ให้ท่าน แจ้งลูกจ้างในสังกัด ไปรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล