ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ  รับสมัครนักการ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล