ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม  2559
IMG_3787_resize IMG_3788_resize IMG_3789_resize IMG_3790_resize IMG_3794_resize IMG_3795_resize IMG_3799_resize IMG_3802_resize IMG_3808_resize IMG_3809_resize IMG_3810_resize IMG_3811_resize IMG_3813_resize IMG_3818_resize IMG_3820_resize IMG_3821_resize IMG_3822_resize IMG_3823_resize IMG_3825_resize IMG_3831_resize IMG_3832_resize IMG_3833_resize IMG_3835_resize IMG_3836_resize IMG_3839_resize IMG_3840_resize IMG_3847_resize IMG_3848_resize IMG_3849_resize IMG_3853_resize IMG_3854_resize

kornkanok

About kornkanok