โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และภาคีเครือข่าย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  ซึ่งเป็นบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนา และเป็นแม่บทคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-1119-1905 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ สื่อการสวดฯ และติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวโครงการ และข้อมูลกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ www.vstarproject.com

kornkanok

About kornkanok