งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66

นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 "สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรม" เพื่อส่งเสริม ความสามารถตามศักยภาพทุกด้านของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภกัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2559
71156_resize IMG_3566_resize IMG_3569_resize IMG_3571_resize IMG_3574_resize IMG_3576_resize IMG_3580_resize IMG_3582_resize IMG_3587_resize IMG_3589_resize IMG_3592_resize IMG_3600_resize IMG_3605_resize IMG_3607_resize IMG_3609_resize IMG_3614_resize IMG_3618_resize IMG_3623_resize IMG_3628_resize IMG_3647_resize IMG_3651_resize IMG_3655_resize IMG_3658_resize IMG_3663_resize IMG_3667_resize IMG_3679_resize IMG_3684_resize IMG_3699_resize IMG_3708_resize IMG_3717_resize IMG_3718_resize IMG_3729_resize IMG_3739_resize IMG_3746_resize IMG_3756_resize IMG_3757_resize IMG_3763_resize IMG_3768_resize
 

kornkanok

About kornkanok