การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 6 รุ่นที่ 30-32/2559 ประกอบด้วย จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง  จำนวน 145  คน  ระหว่างวันที่  13 – 19 ธันวาคม  2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 
IMG_3305_resize IMG_3306_resize IMG_3307_resize IMG_3310_resize IMG_3312_resize IMG_3314_resize IMG_3317_resize IMG_3318_resize IMG_3320_resize IMG_3321_resize IMG_3323_resize IMG_3324_resize IMG_3325_resize IMG_3326_resize IMG_3327_resize IMG_3328_resize IMG_3329_resize IMG_3330_resize IMG_3331_resize IMG_3334_resize IMG_3335_resize IMG_3338_resize IMG_3342_resize IMG_3344_resize IMG_3346_resize IMG_3348_resize IMG_3352_resize IMG_3359_resize IMG_3360_resize IMG_3361_resize IMG_3362_resize IMG_3363_resize IMG_3364_resize IMG_3368_resize IMG_3369_resize IMG_3370_resize IMG_3371_resize IMG_3372_resize IMG_3373_resize IMG_3374_resize IMG_3375_resize IMG_3376_resize IMG_3377_resize IMG_3378_resize IMG_3380_resize IMG_3381_resize IMG_3382_resize IMG_3383_resize IMG_3384_resize IMG_3385_resize IMG_3386_resize IMG_3387_resize IMG_3388_resize IMG_3389_resize IMG_3390_resize IMG_3391_resize IMG_3392_resize IMG_3393_resize IMG_3396_resize IMG_3398_resize IMG_3399_resize IMG_3400_resize IMG_3401_resize IMG_3402_resize IMG_3403_resize IMG_3404_resize IMG_3405_resize IMG_3407_resize IMG_3408_resize

kornkanok

About kornkanok