วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทำกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  แสดงการต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศเจตนารมณ์ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อคอร์รัปชัน"  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2559
IMG_3185_resize IMG_3186_resize IMG_3187_resize IMG_3188_resize IMG_3189_resize IMG_3190_resize IMG_3191_resize IMG_3193_resize IMG_3194_resize IMG_3195_resize IMG_3196_resize IMG_3197_resize IMG_3198_resize IMG_3199_resize IMG_3200_resize IMG_3201_resize IMG_3202_resize IMG_3203_resize IMG_3204_resize IMG_3205_resize IMG_3206_resize IMG_3207_resize IMG_3208_resize IMG_3209_resize IMG_3210_resize IMG_3211_resize IMG_3212_resize IMG_3213_resize IMG_3214_resize IMG_3215_resize IMG_3216_resize

kornkanok

About kornkanok