ประกาศโรงเรียนหาดสำราญจัดซื้อคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 2560

โครงการ จัดซื้อคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   งบประมาณ  2560  โรงเรียนหาดสำราญ สพป.ตรัง เขต 1

ตาราง ปปช.07

ราคากลาง-งบห้องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก-งบประมาณ-154

About นางนารีรัตน์ เล็งเจริญ