กำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อคลาด มีศิลป์ บิดาของนางภาวิณี รักษาพราหมณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1-7 ธ.ค.59 ที่วัดควนขัน เมืองตรัง

ด้วยคุณพ่อคลาด มีศิลป์ บิดานางภาวิณี รักษาพราหมณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว
สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทางคณะเจ้าภาพได้จัดพิธ๊บำเพ็ญกุศลศพ
ที่วัดควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 และจะทำการฌาปนกิจที่ เมรุ
วัดพระงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงเรียนมายังญาติมิตรและเพื่อนๆได้ทราบโดยทั่งถึงกัน

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง