ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  1ประกาศกศจ.ตรัง

2. ตัวชี้วัด องค์ประกอบ  2ตัวชี้วัด องค์ประกอบ

3. แบบประเมิน และใบสมัคร  3แบบประเมินและใบสมัคร

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล