กำหนดฌาปนกิจศพคุณพ่อคล้าย วงศ์ธรรมโอสถ บิดาของ นางสาวครองวดี วงศ์ธรรมโอสถ

ด้วย นายคล้าย วงศ์ธรรมโอสถ บิดาของ นางสาวครองวดี  วงศ์ธรรมโอสถ ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน เจ้าาภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และฌาปนกิจในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดรัตนาภิมุข (วัดปากเหมือง) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 
             จึงขอกราบเรียนเชิญมายังญาติมิตรและท่านที่คำรพนับถือเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร