ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

1. วิชาเกษตรกรรม

2. วิชาดนตรีไทย

3.วิชาดนตรีศึกษา

4.วิชาดนตรีสากล

5.วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

6.วิชาปฐมวัย

7.วิชาพลศึกษา

8.วิชาภาษาไทย

9.วิชาศิลปศึกษา

10.วิชาอุตสาหกรรมศิลป์

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล