ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “๙๐ ปี โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
“๙๐ ปี โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด”
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตรังกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐
ณ โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
2.ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาทุ่งหินผุด 2 doc

About suwit