ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

1. วิชาเอกปฐมวัย  วิชาเอกปฐมวัย 1-200   วิชาเอกปฐมวัย 201-400   วิชาเอกปฐมวัย 401-600   วิชาเอกปฐมวัย 601-800  วิชาเอกปฐมวัย 801-1000  วิชาเอกปฐมวัย 1001-1123

2. วิชาเอกภาษาไทย  วิชาภาษาไทย 1-100  วิชาเอกภาษาไทย 101-200  วิชาเอกภาษาไทย 201-300  วิชาเอกภาษาไทย301-437

3. วิชาเอกพลศึกษา  วิชาเอกพลศึกษา 1-100  วิชาเอกพลศึกษา 101-200  วิชาเอกพลศึกษา 201-332

4. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา     รายชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

5. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์        รายชื่อวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

6. วิชาเอกศิลปศึกษา  รายชื่อวิชาเอกศิลปศึกษา

7. วิชาเอกเกษตรกรรม  รายชื่อวิชาเอกเกษตรกรรม

8. วิชาเอกดนตรีศึกษา  รายชื่อวิชาเอกดนตรีศึกษา

9. วิชาเอกดนตรีไทย  รายชื่อวิชาเอกดนตรีไทย

10. วิชาเอกดนตรีสากล  วิชาเอกดนตรีสากล

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล