แนะครูปรับตัวสอนเด็กคิดวิเคราะห์

แนะครูปรับตัวสอนเด็กคิดวิเคราะห์
                 "โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลฯ เจ๋งดึงประชาคมทำMOUยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนร่วมกัน ทำสำเร็จ คะแนนโอเน็ตภาษาไทย-วิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ"บัณฑิตย์"แนะหาวิธีรักษาความสำเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมฝากครูเปลี่ยนวิธีสอนอย่ายึดแต่ตำราเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น"

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี 2558 วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึงร้อยละ 7 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ จะทำให้อย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในความสำเร็จดังกล่าว ไม่ใช่ทำได้แล้วก็หยุด ซึ่งตนเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยได้ คือ กระบวนการต้องดี โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศ แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำจึงได้แนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนนี้ทำให้เป็นงานปกติของโรงเรียนและยิ่งถ้าเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนของครูให้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นได้ เชื่อว่าจะยิ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้

       "ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ก็เป็นความท้าทายทั้งผู้บริหารและครู เพราะจะยึดตำราเป็นตัวตั้งไม่ได้แล้ว การเรียนการสอนในอนาคตต้องเน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มากๆ แต่การจัดการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สอนให้เด็กคิด แต่จะสอนให้ทำตาม เด็กจึงไม่ค่อยได้พัฒนาระบบการคิดเท่าที่ควร" ดร.บัณฑิตย์กล่าว

       ด้านนายพันคำ ศรีพรม ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เกิดจากการนำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาจับ โดยใช้วิธีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง ครูกับผู้บริหาร ครูกับนักเรียน และ ครูกับผู้ปกครอง โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันทุกวิชาผลสัมฤทธิ์ต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย“

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน