ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการรับโฆษณาเชิญชวนให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์

ด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน ไม่ให้มีการรับโฆษณาเชิญชวนให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์