กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดนางประหลาด ณ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (7 เม.ย.64)

74608 74609 74611 74612 74614 74616 74690 74691 74692 74693 74696 74697 74698 74699 74702 74704 74705 74706

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด