สพป.ภูเก็ต ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 5  เมษายน  2564 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ในการต้อนรับคณะทีมผู้บริหารและบุคลากร สพป.ภูเก็ต มาศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็น การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน,การดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ณ สพป.ตรัง เขต 1 
DSC_0001_resize DSC_1007_resize DSC_1006_resize DSC_1001_resize DSC_1000_resize DSC_0998_resize DSC_0995_resize DSC_0982_resize DSC_0978_resize DSC_0961_resize DSC_0941_resize DSC_0935_resize DSC_0102_resize DSC_0091_resize DSC_0068_resize DSC_0066_resize DSC_0055_resize DSC_0050_resize DSC_0048_resize DSC_0046_resize DSC_0039_resize DSC_0030_resize DSC_0021_resize DSC_0017_resize DSC_0015_resize DSC_0011_resize DSC_0010_resize DSC_0009_resize DSC_0008_resize DSC_0007_resize DSC_0006_resize DSC_0004_resize DSC_0003_resize DSC_0001_resize

kornkanok

About kornkanok