กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ..ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ผอ.สาคร-อ.จรวยพร เย่าเฉื้อง และท่านศน.ฉวีวรรณ ศิลปะ และท่านชวัลภรณ์ แก้วรักษ์ อย่างสูงที่ได้มาให้ความรู้ แนะนำถ่ายทอดประสบการณ์ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนฯอย่างยั่งยืนต่อไป (3-4 เม.ย.64)

72178 72376 72470 72582 72583 72584 72585 72586 72587 72589 72590 72591 72592 72594 72595

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด