กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ไทย ร่วมใจพัฒนาสำนักงาน ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ เวลา 07.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1,  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม,ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการงานการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันให้กับบุคลากรในสำนักงาน  และหลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรได้ร่วมใจพัฒนาสำนักงานทั้งบริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สพป.ตรัง เขต 1 
ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_0_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_1_resize
ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_381_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_342_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_322_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_321_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_312_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_305_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_261_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_253_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_249_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_241_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_237_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_236_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_232_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_203_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_164_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_161_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_151_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_145_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_132_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_119_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_107_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_106_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_89_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_86_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_84_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_82_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_77_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_55_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_53_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_46_resize ทำบุญ2464_๒๑๐๔๐๒_31_resize 

kornkanok

About kornkanok