ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ด้วยกรมอนามัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสิรมการแปรงฟันในเด็กปฐมวัย โดยผ่านรูปแบบการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที รายละเอียดดังแนบ
กิจกรรมขยันแปรง
 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์