ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะครู และนักเรียนเข้าเฝ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะครู และนักเรียนเข้าเฝ้า โดยมีพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประกาศนียบัตร และมอบเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แก่โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ วันพฤหัสบดี ที่  25  มีนาคม  2564

DSC_6954DSC_6912

DSC_7010DSC_7067

DSC_7071DSC_7069

2954329544

2954629547

     

About โรงเรียน เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ