ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วีดีโอจากเพลง Coding ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน “The Coding Challenge VDO Contest” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน