สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง จำนวน 9 ราย ซึ่งโรงเรียนได้ส่งมอบทุนให้แก่นักเรียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีนักเรียนอนุบาลจำนวน 1 ทุน ประถมศึกษาจำนวน 3 ทุน มัธยมศึกษาจำนวน 5 ทุน

S__4997141 S__4997142 98716

bankhunpring

About bankhunpring