โรงเรียนวัดนางประหลาดขอขอบคุณท่านจุรีรัตน์ คีรีรัตน์/รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และท่านศน.สุทธิดา สรรเพชร เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบ NT ป.3 (24 มี.ค.64)

64132 64133 64237 64247 64253 64254 64257 64258 64261

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด