ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ป.3 NT

วันนี้ นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และนางสาวสุทธิดา  สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถพื้นฐาน  National Test:NT ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดนางประหลาด,เพาะปัญญา,วัดไทรงาม,วัดไพรสณฑ์,บ้านห้วยไทร,วัดขุนสิทธิ์ และวัดโพธาราม 
35105_resize 35135_resize 35160_0_resize 35160_resize 35163_resize 35171_resize 35185_resize 35192_resize 35195_resize

kornkanok

About kornkanok