ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดไทรงาม

23 มีนาคม 2564 นายธีรวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง สอนโดยนางสุภางค์ อ่อนเกตุพล ครูผู้สอน และพบปะ พูดคุยกับคุณธาดา เศวตศิลา Mr.Carl Goodier และคณะ ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโปรแกรมหลักสูตร Embark ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การฝึกอบรมครูปฐมวัยด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คู่มือครู สื่อออนไลน์ หนังสือ ตลอดจนให้กำลังใจและคำแนะนำในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแก่นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผอ.ร.ร.วัดไทรงาม และครูผู้สอน
495991_resize 496000_resize 495999_resize 495998_resize 495997_resize 495996_resize 495995_resize 495994_resize 495993_resize 495992_resize

kornkanok

About kornkanok